Regulamin Sklepu

DEFINICJE
Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:
Sklep – Sklep internetowy catcat.eu
Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie
Ty (Klient/Użytkownik) – osoba korzystająca ze Sklepu
Regulamin – niniejszy regulamin;
Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sklepem; do umowy stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Administratorem i właścicielem Sklepu marki Cat Cat Studio jest firma OFF WHITE s.c., prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą pod adresem: ul. Franklina Delano Roosevelta 2/4 90-056 Łódź PolskaNIP: 725 205 75 46.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

4. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresami: catcat.eu oraz catcatstudio.eu

5. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

8. Klient Sklepu zobowiązany jest do korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

NEWSLETTER
Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez wypełnienie formularza na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:

1. Otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

2. Gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

3. Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4. Do automatyzacji newsletterów używamy platformy Shopify. Przez zapisanie się do newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie podanych osobowych do Shopify zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. Shopify jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi GDPR.

5. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku.

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Kup Teraz” lub "Realizuj Zakup". Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.

6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam i Płacę” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.

8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

10. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.

11. W związku z dużym zainteresowaniem Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Klient nie otrzyma potwierdzenia i komunikatu, o których mowa w ust. 7 powyżej, oraz zostanie poinformowany, za pośrednictwem strony Sklepu lub wiadomości e-mail, że do przyjęcia oferty nie doszło, a umowa sprzedaży nie została zawarta. Brak informacji o nieprzyjęciu oferty i niezawarciu umowy sprzedaży, nie oznacza przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia gdy Klient złożył zamówienie w warunkach, o których mowa w ust. 12 poniżej;
- dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą;
- nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych Przelewy24 lub PayPal;
- płatność nie została uiszczona w określonym czasie;
- braku dostępności zamówionego produktu.

DOSTAWA I ODBIÓR
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się koncie Sklepu w wybranym systemie płatności (Przelewy24, lub PayPal, koncie bankowym) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.

2. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany w karcie produktu, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie wysłane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy wybranej przez Klienta. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się na koncie Sklepu w wybranym systemie płatności (Przelewy24, PayPal lub koncie bankowym) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.

3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy lub przesyłka w systemie przewoźnika otrzyma status doręczonej. Prosimy pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej, ani hoteli. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Klienta w soboty, niedziele i święta.

4. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie Sklepu o chęci dokonania reklamacji, termin i warunki reklamacji określa regulamin firmy kurierskiej.

5. Po odbiorze przesyłki, Klient powinien dokładnie sprawdzić kompletność i stan Towaru. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru lub braku jego elementów, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, max. w terminie do 5 dni kalendarzowych, powiadomić Sklep, w przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu uszkodzonego lub niekompletnego Towaru.

6. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki i zwrócenia jej do nadawcy, Klient musi ponownie opłacić dostawę, aby zamówienie zostało wysłane ponownie, przy rezygnacji z zamówienia, koszty transportów zostają potrącone od wypłacanej kwoty. Koszty zwrotu określa regulamin firmy kurierskiej.

7. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki z punktu odbioru: InPost paczokomat lub Paczka Orlen paczkomat lub innego punktu odbioru i rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie, max. w terminie do 5 dni kalendarzowych. W przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu zamówienia.

8. Przy wyborze opcji „Odbiór osobisty w sklepie lub w punkcie” zamówienie będzie gotowe do odbioru w naszym sklepie/punkcie w godzinach pracy sklepu/punktu. Godziny pracy sklepu/punku mogą ulec zmianie. Gdy zamówienie będzie gotowe do odbioru, powiadomimy w osobnej wiadomości e-mail. Odbiór osobisty możliwy jest jedynie przy płatności online za pomocą Przelewy24 lub PayPal, dla zamówień złożonych w polskiej wersji Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przy wyborze opcji „Odbiór osobisty w sklepie/punkcie” w wypadku nie odebrania ich w ciągu miesiąca od daty złożenia zamówienia. Do odbioru zamówienia konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości, zgodnego z danymi dostawy zamówienia.

SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI
1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a w angielskiej wersji w EURO. Klient ma możliwość zmiany waluty na EURO, przez wybór angielskiej wersji językowej.

3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 lub PayPal przed dostawą. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

5. Ceny produktów są określone na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków oczywistych błędów. Staramy się zapewnić, aby wszystkie ceny na stronie były dokładne, mogą  jednak wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych przez Ciebie produktów, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i podamy możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie lub jego anulowania. Jeśli nie możemy się z Tobą skontaktować, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a jeśli już zapłaciłeś za produkty, zwrot zostanie wypłacony ta samą metod którą dokonano płatności za zamowienie.

6. Zamówienia z odbiorem w  Punkcie lub Sklepie są traktowane jako zakupy stacjonarne i nie mogą być zwracane. 

 GWARANCJA, ZWROTY, REKLAMACJE
1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów. Towary wykonane na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.

4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o przesłani informacji na adres: catcatstudio.store@gmail.com. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 20 dni roboczych, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, opinia o niezasadności reklamacji zostanie wysłane drogą mailową do Klienta. Jeśli produkt nie zostanie odebrany przez klienta w ciągu 90 dni od wydania decyzji, Sklep zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

6. Zwrotowi nie podlegają produkty zakupione w Outlecie sklepu.

 
VOUCHERY / E-KARTY
1. Zapisy ogólne.
Niniejsze Zasady i warunki dotyczą voucherów kupionych w Sklepie. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia niniejszych Zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję zasad i warunków można znaleźć na stronie catcat.eu. Voucherów upominkowych można używać na stronie catcat.eu oraz w sklepach stacjonarnych marki. Voucherem można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość vouchera jest mniejsza niż wartość zakupu, możesz wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Vouchera można użyć tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.

2. Okres ważności.
Voucher jest ważny przez 1 rok od daty zakupu lub do daty wskazanej przy przekazaniu e-karty. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić voucherem ani e-kartą za zakupy. Voucher i e-kartę można użyć tylko raz lub do wykorzystania kwoty na jaką została wystawiona.

3. Dostawa.
Voucher otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych po złożeniu zamówienia na ternie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu vouchera. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy vouchera.

4. Zwroty.
Jeśli zdecydujesz się zwrócić produkty kupione za pomocą vouchera, otrzymasz e-kartę upominkową, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. E-karta upominkowa zostanie wysłana pocztą e-mail po przetworzeniu zwrotu. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana e-karta upominkowa. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy e-karty upominkowej. Voucherów ani e-kart nie można wymieniać na gotówkę.

6. Voucher nie podlega możliwości zwrotu.

5. Ograniczenie odpowiedzialności.
Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za voucher w wypadku jego zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia. Vouchery należy traktować tak jak gotówkę.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Jak używamy Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe są zabezpieczone przez Sklep przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem, przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.
Służą nam one do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do PayPal lub Przelewy24 w celu realizacji płatności.
Twoje dane konieczne do dostarczenia zamówienia zostaną przekazane do firm kurierskich – w zależności od wyboru operatora wysyłki.
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, lub na listę oczekujących, Twój adres email i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do systemu Shopify.

3. Międzynarodowy transfer danych osobowych.
W tej sekcji opisujemy okoliczności, kiedy Twoje dane osobowe mogą być przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Nasze serwery znajdują się w Unii Europejskiej.
Twoje dane mogą zostać przekazane do systemów płatności, firm kurierskich, platform analitycznych. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

4. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych.
W tej sekcji opisujemy naszą politykę przechowywania oraz usuwania danych osobowych oraz procedury, zaprojektowane, aby spełnić nasze wymogi w tym zakresie.
 Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie.
Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane przez minimum pięć lat w celu spełniania wymogów prawnych.
Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż wypiszesz się z newslettera, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.
Dane osobowe podane przy zapisie na listę oczekujących będą przechowywane aż produkt stanie się dostępny i zostanie wysłane powiadomienie, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.

5. Aktualizacja Polityki Prywatności.
Możemy aktualizować Politykę Prywatności i Regulamin przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu.
Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji tej strony.
Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, możemy poinformować Cię o aktualizacji przez email.

6. Twoje prawa.
Możesz poprosić nas o podanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Podanie informacji będzie wymagało:
Możemy odmówić podania danych osobowych, jeśli w danej okoliczności, jest to prawnie dozwolone.
W każdej chwili możesz poprosić nas, aby Twoje informacje przestały być używane w celach marketingowych.
W praktyce, Twoje dane będą używane w celach marketingowych jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.

3. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

7. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

8. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.